Pelayanan Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan.

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

"MAKLUMAT PELAYANAN" Dengan ini kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku