REMINDER TERA ULANG
Pengingat (Reminder) Tera Ulang

REMINDER TERA ULANG

Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang ditera. Berdasarkan Permendag No 68 tahun 2018, pasal 3, ayat 3(a) yang menyatakan Tera Ulang WAJIB dilakukan terhadap UTTP yang habis masa berlaku tanda sahnya.

UML Kab. Dharmasraya menyediakan pengingat (reminder) dan informasi mengenai habis masa berlaku tanda sah UTTP yang telah ditera. Reminder akan dikirim melalui email yang telah terdaftar pada pengajuan Tera/tera ulang pada waktu sebulan, 2 (dua) minggu dan 3 (tiga) hari sebelum habis masa berlaku tanda sah pada UTTP yang dimiliki. Bagi pemilik UTTP yang telah di Tera / Tera Ulang, dapat melihat masa berlaku Tera Sah dengan klik disini.

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan